Xubuntu

Luku 14. Komentokehote

Sisällys

Komentojen suorittaminen ylläpitäjän oikeuksin
Yleisiä komentoja

Vaikka Xubuntussa, mukaan lukien oletussovellukset ja sovellukset Ubuntun pakettivarastoissa, on graafinen käyttöliittymä useimpien tehtävien suorittamiseen, voit joskus haluta käyttää komentokehotetta saavuttaaksesi tavoitteesi – tai vain tehdäksesi sen nopeammin.

Käynnistääksesi pääteohjelman ja päästäksesi komentokehotteelle, tee jompi kumpi seuraavista:

Ubuntun yhteisöwikissä on hyvä ohjeistus komentokehotteen käytöstä osoitteessa https://help.ubuntu.com/community/UsingTheTerminal.

Komentojen suorittaminen ylläpitäjän oikeuksin

Kun työskentelet komentorivillä, voit suorittaa minkä tahansa komennon ylläpitäjän oikeuksin liittämällä rivin alkuun komennon sudo. Sudo muistaa salasanasi seuraavat 15 minuuttia jotta voit suorittaa useampia ylläpidollisia toimia ilman että sinulta kysytään salasanaa joka kerta.

[Huomaa]

Jos ohjelma jonka haluat suorittaa ylläpitäjän oikeuksin on graafinen, kuten Mousepad-tekstieditori, suorita komento pkexec -etuliitteellä komentorivillä. Esimerkiksi, suorittaaksesi Mousepad-tekstieditorin ylläpitäjän oikeuksin, suorita komento pkexec mousepad /polku/tiedostoon.

[Huomaa]

Huomaa: Jotta sovellus voidaan käynnistää onnistuneesti pkexec-sovelluksen avulla, suoritettavan sovelluksen täytyy toimittaa pkexec-käytäntötiedosto. Käytäntötiedostot toimitetaan kaikkien niiden Xubuntun oletussovelluksien kanssa, jotka voit joutua suorittamaan ylläpitäjän oikeuksin.

[Varoitus]

Ole varovainen kun käytät sudo-komentoa; voit vahingoittaa järjestelmääsi jos suoritat väärän komennon! Perussääntönä käytä komentoa vain kun se on ehdottomasti välttämätöntä. Kun käytät sudo -i -komentoa komentokehotteesta, muista joko sulkea komentokehote kun olet lopettanut tai syötä exit jatkaaksesi komentokehotteessa jolla on normaalit oikeudet.

Lisätietoja sudo-komennosta löytyy Ubuntun yhteisöwikin sudo -sivulta.

Yleisiä komentoja

Pääteohjelmistojen peruskomentoja on kiteytetty alla (hakasulkeet osoittavat korvattavia osia):

Komento Mitä se tekee? Syntaksi
apt-cache Näyttää tietoja paketeista, jotka ovat pakettivarastoissa. Yleisimpiä komentoja ovat search (haku) ja show (tietoja paketista) -komennot apt-cache search selain tai apt-cache show firefox
apt-get Hallitsee paketteja aptissa. Yleisimpiä komentoja ovat install, joka asentaa paketin, remove, joka poistaa paketin, purge, joka poistaa paketin asetuksineen ja autoremove, joka poistaa tarpeettomat paketit apt-get [komento] [paketti]
cat Yhdistää (ketjuttaa) kaksi tai useampia tiedostoja cat [tiedosto1] [tiedosto2] ... > [ulostulotiedosto]
cd Siirtyy toiseen hakemistoon cd [hakemisto]
cp Kopioi tiedoston (tai tiedostoja) hakemistoon tai korvaa toisen tiedoston cd [tiedosto(t)] [hakemisto]
date Näyttää päivämäärän ja ajan monissa eri muodoissa, aikavyöhykkeissä ja muunnoksissa. date [valinnat]
editor Avaa tekstitiedoston tekstieditorissa editor [tiedosto]
grep Etsii tekstiä tai tiedostoja grep [teksti] [tiedosto(t)] tai [komento] | grep [teksti]
kill Lopettaa sovellukset, joilla on määritetty PID. Jos et tiedä sovelluksen PIDiä, voit käyttää komentoa pidof kill [-SIGNAALI] [PID(it)]
killall Kuten aiempi, mutta voit määrittää sovelluksen nimen killall [-SIGNAALI] [prosessi(t)]
less Näyttää tekstitiedoston sisällön less [tiedosto]
ls Listaa tiedostot hakemistossa. Listaa tiedostot nykyisessä hakemistossa mikäli hakemistoa ei ole määritetty ls [hakemisto]
man Näyttää ohjeen komennolle man [komento]
mv Siirtää tai uudelleennimeää tiedoston mv [nimi] [uusinimi]
rm Poistaa tiedostoja tai hakemistoja. Ole varovainen tämän komennon kanssa! Valinnan -r kanssa se poistaa kaikki tiedostot ja hakemistot rekursiivisesti. rm [tiedosto(t)] tai rm -ir [hakemisto(t)]
wget Lataa tiedostoja nykyiseen hakemistoon. Valinta -N voi olla hyödyllinen mikäli haluat tarkistaa onko palvelimella oleva tiedosto uudempi kuin paikallinen tiedosto. Katso man wget jos haluat lisätietoja. wget [url(it)]